Boeiend werk? Werf de juiste mensen aan

Boeiend werk begint bij de aanwerving. Dat is het verrassende besluit van de deelnemers aan de rondetafel, georganiseerd door HR magazine. Toch is dat pas het begin. Heel wat andere voorwaarden – zoals goed leiderschap – zijn nodig voor de creatie van welzijn in teams.

Voor Siviglia Berto (B-Tonic) betekent boeiend werk naar huis gaan met minstens evenveel positieve energie als waarmee je je werkdag begon. Werken mag geen energie opslorpen. “Dat is het belangrijkste aspect van boeiend werk dat ik voor mezelf en mijn team toepas.
Ondanks moeilijke, drukke periodes en stress moet het energieniveau op het einde van de werkdag minstens hetzelfde zijn als bij het begin ervan. Als je dat kunt aanvullen met wat je gezin en je hobby’s opleveren, is er sprake van welzijn en ga je gelukkig door het leven.”

Bart Mariman (ISS Facility Services) denkt gelijkaardig: “Nummer één in de taakomschrijving is de energiebalans. Taken die je energie kosten, doe je niet graag en wellicht niet goed. Ze zullen je verdrinken. Ik besef wel dat de definitie van boeiend werk voor iedereen anders zal zijn. Taken waaruit je energie haalt, zijn ook voor mij het belangrijkste, al kan dat betekenen dat iemand graag de hele dag hetzelfde doet. Je kunt dat niet zomaar voor iedereen vastleggen.”

Autonomie

Hilde Janssens (Koramic2Engage) vertrekt voor haar definitie van autonomie. “Dat betekent niet dat je over alles zelf beslist, wel dat je taken uitvoert die je zelf relevant vindt. Competentie is het tweede aspect. Je moet aanvoelen dat je de uitdagingen aankan. Verbondenheid is het derde element dat ik belangrijk vind in boeiend werk. Je moet het gevoel hebben dat je een meerwaarde brengt. Dat brengt me bij de waardenfit. Een goedematch tussen de job die je moet uitvoeren en de waarden die je hebt, zorgt voor meer verbondenheid. Boeiend werk is geen one size fits all, maar maatwerk.”

Bram Dierckx (Plantyn) ziet een evolutie in coronatijden. “Wat recent gebeurde, is belangrijk voor werkgeluk en voor wat werk boeiend maakt. Er is enerzijds de aandacht voor het persoonlijke en anderzijds zijn niet-werkgerelateerde zaken belangrijker geworden op de werkvloer. De scheiding tussen privé en werk is minder geworden. Daar moeten we ons als werkgever aan aanpassen. We organiseren nu meer events die nietwerkgerelateerd zijn, maar inzetten op verbondenheid. Zaken die vroeger buiten het werk gebeurden, vinden nu plaats op het werk en dragen bij tot het boeiend zijn van een job.”

De omgeving is soms wel even belangrijk als de jobinhoud om een job boeiend te houden’

Bart Mariman

Taken

Een en ander heeft tot gevolg dat taken anders moeten ingevuld worden dan voorheen, weet Bart Mariman. Hij ziet dat telewerk heeft geleid tot het afstappen van de klassieke taken. “Je moet werken met management by objectives. Daaruit volgt dat je moet uitleggen wat je verwacht, zonder dat te vertalen in taken. Lukt iets niet, kom dan bij mij, maar doe voor de rest autonoom wat van je gevraagd wordt. Uiteraard geldt dit niet voor alle jobs, maar we moeten medewerkers vrijheid geven waar dat kan. Dat maakt werk boeiend.”

Bram Dierckx is het er mee eens. Hij suggereert afbakening. “We hebben dat geprobeerd door de functieomschrijvingen los te laten en zijn overgeschakeld op rollen, waarbij verantwoordelijkheden werden afgebakend. Daarbij laten we voldoende autonomie en vrijheid. Je mag voor taken die je minder kan of wil, aankloppen bij een collega, maar het blijft jouw verantwoordelijkheid dat het gebeurt.” Hilde Janssens ziet de digitalisering een rol spelen bij de evolutie van de moderne taak. “Voor saaie, repetitieve en daardoor afstompende taken kun je meestal technologische hulpmiddelen inschakelen. Dan blijven vooral boeiende taken over. Maar boeiend werk is meer dan alleen boeiende taken. Het is een kader waarbinnen iemand zich goed voelt. Niet iedereen wil autonoom of zelfsturend zijn en zichzelf verder ontwikkelen. Daarom kom ik terug op mijn waardenfit.” belangrijkst.”

De retentie is het nieuwe rekruteren. Competenties blijven ook belangrijk, maar die kunnen ontwikkeld worden’

Hilde Janssens

UITSTRALING

Bram Dierckx onderschrijft het belang van de aanwer-ving om later tot boeiend werk en welzijn te komen. Hij zoekt nog hoe hij nog meer kan inzetten op deze aanpak. “Kandidaten komen vaak op ons af door ons werkge-versmerk. Ze vinden de jobinhoud belangrijk, maar onze uitstraling zorgt ervoor of iemand solliciteert of niet.” Siviglia Berto nuanceert dat vandaag de bal in het kamp van de sollicitant ligt. “Er is veel meer nodig dan een fruitmand of fitness om de juiste mensen aan te trekken.”
Is aanwerven op basis van waardenfit dan het enige middel tot boeiend werk en dus welzijn? Helemaal niet, weet Hilde Janssens. Toch blijft ze erbij dat daarmee een erg belangrijke – maar niet enige – stap gezet wordt. “We zweren bij de kwaliteit van de aanwerving en on-derbouwen dat met data. Betrokkenheid en wellbeing zijn het gevolg van een juiste rekrutering. Toch is dat nog maar het begin. Goed leiderschap is een noodzake-lijke volgende stap. Dat moet werken aan juiste en vala-bele taken, efficiëntie en een goede organisatie. Ook een juiste verloning en een gepaste werk-levenbalans maken deel uit van dat evenwicht. Het is een en-enverhaal.”

De productie ligt sowieso hoger bij medewerkers die hun taken boeiend vinden’

Siviglia Berto

LEIDERSCHAP

De evolutie naar coachend leiderschap is van groot be-lang, zeggen de experten rond de tafel. Het moet ervoor zorgen dat mensen zich psychologisch veilig voelen. Ook hr heeft haar rol in de creatie van boeiend werk. De deelnemers zien de opdracht als een partnership tussen hr en de andere afdelingen, waarbij hr de procesbegelei-der is. Siviglia Berto: “Vandaag is welzijn een opdracht van de gehele organisatie. Dat wordt vaak onderschat. Toch is ook voor mij hr de belangrijkste speler als het op boeiend werk en welzijn aankomt.”
Bram Dierckx geeft aan dat hr de visie en het proces initieert, maar dat het de leidinggevenden zijn die aan eerstelijns-hr doen: “Hr zet de lijnen voor boeiend werk uit. Het zijn de leiders die het verschil maken.”

GOEDE OMGEVING

Bart Mariman weet uit ervaring met klanten, dat kan-didaten soms een contract tekenen omdat de omgeving hen aanstaat. “Wie aan een nieuw traject start, moet in een deftige infrastructuur terechtkomen. Je moet me-dewerkers niet in een kelder zonder raam plaatsen. Het is karikaturaal, maar ik bedoel dat de omgeving belang-rijk is om een job boeiend te houden, soms wel even belangrijk als de jobinhoud.”
Nog andere zaken zijn belangrijk voor hem. Erken-ning en waardering staan bovenaan de lijst. “Vroeger vroegen we onze medewerkers geen oogcontact te heb-ben als ze ergens een kantoor binnenkwamen. Hoe kun je ze dan vragen trots te zijn op hun werk? Vandaag werven we caretakers aan en spreken we over leider-schap met een persoonlijke toets: ze zijn de ceo van de vierkante meter rondom hen. Dat maakt hen verant-woordelijk voor het geluk en de tevredenheid van hun klant. Het maakt hun werk boeiender en geeft hen er-kenning en waardering.”
Hilde Janssens: “Dat gaat over de energiebalans van die medewerkers. Je krijgt energie als klanten en werkgevers je bedanken.”

COLLEGA’S EN LEREN

Bart Mariman voegt toe dat ook de collega’s hun belang hebben. “Werkplezier wordt groter als je een goede vriend of vriendin hebt op het werk. Dan kun je veel kwijt. Het zorgt er niet zelden voor dat werknemers met plezier op-staan en niet tegen hun zin gaan werken. We stellen vast dat een goede collega of zelfs een goede meerdere je werk boeiender maakt en de werkvreugde verhoogt.” Collega’s moeten elkaar leren appreciëren, weet Siviglia Berto en dat geldt zeker voor de verschillende generaties. “De oudere generatie is vooral op digitaal vlak anders dan de jongeren, die handig omspringen met apps en digitale oplossingen. Generaties kunnen elkaar zaken aanleren.” Leren blijft voor haar een belangrijk element in de zoek-tocht naar boeiend werk. “Alles evolueert supersnel. Niet iedereen vindt dat even leuk. Wie boekhouder wordt, werkt niet langer twintig jaar op dezelfde manier. Je moet werk boeiend houden door werknemers levenslang te laten leren en evolueren. Het geeft mensen een goed gevoel om opgeleid te worden.”

ORGANISEREN

Bram Dierckx organiseert zaken buiten het werk om het welzijn te verhogen en het werk boeiender te maken: “Dat kan over het klassieke Sinterklaasfeest gaan, maar ook een familiedag stond op onze agenda bij de verhuis. Alleen werken die initiatieven niet voor iedereen. Het is moeilijk om alle medewerkers samen te krijgen, maar wie komt, is blij met de initiatieven. Zo hebben board games meer succes dan verwacht.”
Bart Mariman herkent het verschijnsel: “Het zijn vaak dezelfde mensen die komen, maar dat mag je niet te-genhouden sommige zaken te organiseren. Vandaag moe-ten we dat zelfs doen om medewerkers na de pandemie terug naar kantoor te krijgen.” Het brengt de experten rond de tafel bij de inspanningen om het welzijn op het werk te verbeteren. Siviglia Berto: “Mensen vragen me vaak wat de inspanningen van hr rond boeiend werk en welzijn opleveren. Maar het is moeilijk de ROI daarvan te berekenen. De gevolgen van de inspanningen om me-dewerkers zich beter te laten voelen, zijn moeilijk om te zetten in centen, omzet en productie. Dat neemt niet weg dat ik zeker ben dat de vele hr-inspanningen doorheen de organisatie positieve gevolgen hebben. De productie ligt sowieso hoger bij medewerkers die hun taken boeiend vin-den. Ik heb alleen vaak data nodig om dat aan te tonen.”

‘ De scheiding tussen privé en werk is minder geworden. Daar moeten we ons als werkgever aan aanpassen’

Bram Dierckx

JOBCRAFTING

Hilde Janssens komt nog even terug op het belang van jobcrafting. Ze kijkt naar de interesse van haar teamleden en ziet wat ze graag doen. In de contactcenterwereld ex-perimenteert ze ermee. “Om het werk werkbaarder te ma-ken, moeten we die richting uit. In een team is de ene collega meer salesgericht, de andere eerder technisch. Je kunt op teamniveau het werk modelleren en het voor iedereen boeiender maken. Mensen krijgen meer vrijheid en kun-nen hun werk deels zelf inrichten. Zo creëer je banen die het beste bij je werknemers passen. Je haalt uit het profiel wat medewerkers zelf belangrijk en interessant vinden.”
Bart Mariman ziet het af en toe verkeerd uitdraai-en. Hij ziet soms medewerkers met een bore-out of een burn-out, maar wijst erop dat dit veelal niet alleen het gevolg is van de taakinhoud. “Repetitieve taken kun-nen leiden tot bore-out. Anderzijds merk ik dat burn-out zelden het gevolg is van de taakinhoud alleen. Bijna altijd zijn het privézaken, bijvoorbeeld een relatie die op de klippen loopt, die mee aan de oorzaak liggen en het welzijn van medewerkers op hun werk onder-mijnen.” Siviglia Berto gaat mee in de stelling: “Het privégedeelte is sinds covid-19 een steeds belangrijker luik geworden. Hr moet meegaan in deze evolutie en fa-ciliteren als het verkeerd dreigt te lopen. Medewerkers die het thuis niet gemakkelijk hebben, durven dat niet altijd toe te geven. Bij burn-out heeft de leidinggevende een impact, die soms onderschat wordt. De leider moet altijd tussenkomen, maar op een positieve manier. Niet zoals in het evaluatieproces, waar de focus meestal het negatieve is. Daarna wordt het re-integratieproces heel belangrijk. De werkgever moet zorg dragen voor de te-rugkeer van zijn medewerkers en hen gepast opvangen. We hebben al 470.000 langdurig zieken in ons land en de volgende golf moet nog komen.”

Bron: HR magazine januari

Delen:

Andere artikels

Beste werkgever, doet u aan ‘Quiet Dismissing’?
Net genoeg doen op het werk: het is een trend. Voor werkgevers is het een signaal dat ze kritischer naar hun beleid moeten­ kijken,...
Je welzijnsbeleid op maat
Gezonde en gelukkige medewerkers zijn het kloppend hart van je organisatie. Daarom maken wij werk van het welzijnsbeleid van jouw bedrijf, op maat van...
Onderzoeksresultaten na twee jaar werken in tijden van corona
Na lockdowns, vaccinaties en boosters is het duidelijk: we leren stilletjesaan leven (en werken) met COVID. Maar welke blijvende weerslag heeft de pandemie op...
11 makkelijke tips voor meer ergonomie op de werkvloer
Ergonomie gaat over veel meer dan enkel een juiste werkhouding. Het houdt het energieniveau van je medewerkers op peil en zorgt ook voor een...
60% meer medewerkers op rand van een burn-out
Sinds het begin van de coronapandemie staan er 60% meer medewerkers op de rand van een burn-out. Momenteel loopt daarvan 1 medewerker op 3...
Terug naar Werk-plan wilt 50.000 langdurig zieken aan het werk
Momenteel telt ons land bijna 500.000 langdurig zieken. Daarvan zou naar schatting 10 procent terug aan het werk willen, alleen weten ze vaak niet...
Dit doet de zon voor je hoofd
De zon is niet enkel een belangrijke bron van gezondheid voor je lichaam maar ook voor je mentale conditie is madame Soleil een groot...
Hoe lang kan ik gezond in de zon?
De zon geeft belangrijke vitamines zoals vitamine D maar zorgt ook voor huidveroudering en -beschadiging. Hoe lang kan jij gezond in de zon? Je...
Eerste hulp bij 6 zomerse ongevallen
De zomer is een heerlijke periode van ontspanning, zwoele avonden en spelende kinderen. Helaas zorgt de zomer ook soms voor problemen. Hier verzamelen we...
Boost je gezondheid met deze 10 superkruiden
Dagelijks verwerken we kruiden in allerlei gerechten. Ze geven kleur en smaak aan gerechten én hebben vaak ook een helende werking op ons lichaam....
Dit doet de zon voor je lichaam
Al millennialang speculeren samenlevingen over de kracht van de zon. Zo pleitte Hippocrates, de vader van de moderne geneeskunde, al voor zonnebaden om ziektes...
Zeven tips voor (ongewenste) hete nachten 
De komst van de zomer gaat meteen gepaard met tropische temperaturen. Met deze zeven tips zorg je er alvast voor dat je nachtrust niet...
De invloed van de leidinggevende op absenteïsme
Blog van Prof. Dr. Kathleen Vangronsvelt (AMS) Ik vertelde dit weekend aan enkele vriendinnen dat ik met een geweldig interessante studie bezig was over...
De clash tussen de kantoortijger en de huismus
Een uitweg uit de paradox van het hybride werk Hybride werken is here to stay en dat is goed nieuws, zowel voor de onderneming...
Wellbeing en duurzaamheid gaan hand in hand.
B-Tonic helpt bedrijven om de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties tegen 2030 te implementeren en een duurzaam welzijnsbeleid uit te rollen...
Van een fixed mindset naar een growth mindset
Nu de pandemie achter ons ligt is het belangrijk om stil te staan bij de levenslessen van deze ingrijpende periode en hoe we ons...
Daar is de lente daar is de zin…
De komst van de lente geeft ons weer zin om gezonder te eten en meer te bewegen. B-Tonic zou B-Tonic niet zijn mochten we jou hier niet bij helpen! In ons mini-magazine Gezond Eten en Bewegen krijg je 60 pagina’s boordevol tips & trics over beweging, slaap en veerkracht. Ook hebben we uiteraard veel aandacht voor gezonde voeding want daar ligt een belangrijke sleutel naar je lichamelijke en mentale gezondheid. Graag trakteren we op enkele lekkere recepten die je meteen op het goede pad zetten.
Belgische medewerker vindt welzijn belangrijker dan ooit
Uit een grootscheepse studie van B-Tonic blijkt dat de pandemie de aandacht van medewerkers én bedrijven voor welzijn op het werk significant heeft aangescherpt. De opmerkelijke resultaten en belangrijke tendensen die hieruit voortvloeien schreef trendexpert Herman Konings neer in het Trendrapport 2022 ‘Wellbeing & Connectiviteit’. Herman Konings: ‘De pandemie heeft vragen over geestelijke gezondheid in de publieke belangstelling gebracht, waarbij gezondheid en welzijn een hogere prioriteit verwerft op de werkplek’.
De ideale manier om jezelf uit te dagen is een challenge aan te gaan
De ideale manier om jezelf uit te dagen en te stimuleren op fysiek en mentaal vlak, is een challenge aan te gaan. Het is motiverend en ook gewoon meer fun om een duidelijk eindpunt op de horizon vast te pinnen. Dat deed ook Joris Smeulders, Lid van het Directiecomité en Gedelegeerd Bestuurder Baloise Insurance. Hij trainde het voorbije jaar voor de RocDuMaroc, een extreme mountainbike endurance-race in het Atlasgebergte. Ward Vande Capelle van Energy Lab was zijn steun en toeverlaat.
8 gouden tips om beter te slapen
Ongeveer 1/3de van je leven breng je slapend door, die tijd benut je dus maar beter goed. Een kwalitatieve nachtrust bepaalt niet alleen je energie. Ook je humeur, veerkracht en fysieke gezondheid krijgt zware klappen als je ‘s nachts wakker ligt. Het verbeteren van je slaapkwaliteit zet je daarom maar beter bovenaan je prioriteitenlijstje.
De juiste mindset maakt het verschil tussen succes en falen
Nu de pandemie stilaan achter ons ligt is het belangrijk om stil te staan bij de levenslessen van deze ingrijpende periode en hoe we ons leven en werken post-corona willen inrichten. Voor avonturier, TEDx-spreker en high performance coach Cedric Dumont begint alles met de juiste mindset.
De impact van COVID-19 op het menselijk kapitaal
Antwerp Management School (AMS), UGent en B-Tonic voerden in november/december 2021 voor de zesde maal een grootschalige enquête uit bij 2286 medewerkers en 327 werkgevers (bedrijfsleiders en HR-professionals).
Boeiend werk? Werf de juiste mensen aan
Boeiend werk begint bij de aanwerving. Dat is het verrassende besluit van de deelnemers aan de rondetafel, georganiseerd door HR magazine. Toch is dat...
Well-being met een stevige scheut wetenschap
In deze podcast kruipt Lesley Arens in het hoofd van Siviglia Berto, managing director van B-Tonic en Herman Konings, dé trend expert bij uitstek....
Blue Monday: niet met deze tips
Of het nu komt door Blue Monday of door de donkere wintermaanden … Er hebben tal van personen last van een dip. Heb jij...
Wellbeing en duurzaamheid gaan hand in hand
Dat wellbeing een steeds prominentere plek op de agenda krijgt, is goed nieuws. Alleen waarschuwt B-Tonic, dochtermaatschappij van Baloise Insurance, voor de valkuil van...
Sterke partnerships voor een duurzaam welzijnsbeleid
Met een gemeenschappelijk doel om mensen in beweging te brengen, gezonder en gelukkiger te maken zijn sterke partnerships cruciaal. En dit vindt B-Tonic o.a....