Good Work Goals

Logo Good work goals

Hoe gezond is jouw bedrijf? Ga voor een duurzaam welzijnsbeleid.

Met de 10 Goed Werk-Doelstellingen adviseren we bedrijven in het creëren van werkomgevingen die goede medewerkers waarderen en goede samenlevingen ondersteunen. We dragen de boodschap uit dat het centraal stellen van de mens essentieel is voor de gezondheid van economie, maatschappij en milieu. De doelstellingen benadrukken dat het zorgen voor goede werkomgevingen een aantoonbare verantwoordelijkheid is, niet alleen in tijden van stabiliteit en welvaart, maar ook in tijden van crisis en herstel zoals deze die de wereld nu doormaakt als gevolg van de COVID-pandemie.
De 10 Goed Werk-Doelstellingen:

Motto: We leren veiligheid niet per ongeluk

We stimuleren een werkomgeving die streeft naar het voorkomen van incidenten, ongevallen of omstandigheden die de fysieke gezondheid van medewerkers bedreigen of schaden.

Dit kan bijvoorbeeld door te voorzien in de nodige werkplekprocedures, veiligheidsuitrusting en opleiding om het risico op ongelukken, verwondingen en dodelijke ongevallen tot een minimum te beperken.

In COVID-tijden moeten we ervoor waken dat nieuwe types werkomgevingen, werkprocedures en thuiswerken de veiligheidsrisico’s voor medewerkers niet vergroten.

Gerelateerde SDG’s:

Motto: we dragen zorg voor lichaam, hart en geest

We stimuleren een werkomgeving die fysieke gezondheid en activiteit, ergonomisch design, gezonde voeding en een positief geestelijk welzijn bij de medewerkers aanmoedigt en mogelijk maakt.

Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van bewegings- en mindfulnessvoorzieningen of – opleidingen aan te moedigen, door ervoor te zorgen dat werkplekken en jobs geen ziekten of aandoeningen veroorzaken of erger maken, en door het aanbod plantaardige voeding in onze bedrijfsrestaurants te verruimen.

In COVID-tijden moeten alle werknemers beschikken over adequate PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) en handgel, moeten de sociale afstandsregels op de werkplek worden gerespecteerd en moeten thuiswerkers worden ondersteund bij het creëren van een gezonde werkplek.

Gerelateerde SDG’s:

Motto: We mogen dan wel vallen, maar we staan weer op

We stimuleren een werkomgeving die medewerkers ondersteunt in hun capaciteit om positief om te gaan met een stress en om zich aan te passen aan onverwachte of grote veranderingen.

Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van stressmanagementsopleidingen of coaches en het zorgen dat medewerkers meerdere of andere skills kunnen verwerven met het oog op flexibele jobs en loopbanen.

In COVID-tijden moeten de niveaus van stress, angst en burn-out bij medewerkers regelmatig worden gemonitord en beperkt.

Gerelateerde SDG’s:

Motto: We erkennen onze diversiteit als onze sterkte

We stimuleren een werkomgeving die de diversiteit van medewerkers ondersteunt en niet discrimineert op basis van geslacht, ras, religie of andere relevante kenmerken.

Dit kan bijvoorbeeld door het hanteren van inclusieve aanwervingsdoelstellingen, het voeren van een antidiscriminatiebeleid en het aangaan van partnerschappen om de instroom van ondervertegenwoordigde groepen als potentiële medewerkers te verhogen.

In COVID-tijden moeten we alert zijn voor de manier waarop de crisis verschillende medewerkersgroepen anders en soms meer beïnvloedt.

Gerelateerde SDG’s:

Motto: We doen waar we van houden en we houden van wat we doen

We stimuleren een werkomgeving die prioriteit geeft aan werktevredenheid, medewerkerstevredenheid en teamcultuur.

Dit kan bijvoorbeeld door het bevragen van medewerkers om hun niveau van werktevredenheid te bepalen, door talentherkenning, het trainen van medewerkers in teamvaardigheden en door de regelmatige organisatie van teambuildingsactiviteiten.

In COVID-tijden moet prioriteit worden gegeven aan verbinding (virtueel of fysiek), het stimuleren van de motivatie, en het tonen van empathie voor de persoonlijke omstandigheden van de medewerkers.

Gerelateerde SDG’s:

Motto: We werken om te leven, we leven niet om te werken

We stimuleren een werkomgeving die een gezond evenwicht ondersteunt tussen de tijdsbesteding aan werken en aan niet werken, en relaties op en buiten de werkplek.

Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van flexibel werk, het ontmoedigen van excessieve werktijden of digitale beschikbaarheid, door adequaat moederschaps-/vaderschapsverlof en door kinderopvang op de werkplek te voorzien.

In COVID-tijden moeten we zorgen voor flexibiliteit, begrip en steun om thuiswerk waar nodig te ondersteunen met respect voor de vrije tijd of gezinstijd van de medewerkers.

Gerelateerde SDG’s:

Motto: We dragen zorg voor onze planeet zodat zij zorg kan dragen voor ons

We stimuleren een werkomgeving die milieubewustzijn en maatregelen voor efficiënt hulpbronnengebruik en behoud van ecosysteemdiensten bevordert.

Dit kan bijvoorbeeld door ons te engageren voor wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit, door het evolueren van een lineaire naar een circulaire (zero waste) economie, en door actie te ondernemen voor regeneratie van de natuur.

In COVID-tijden moeten we de extra inspanningen leveren om komaf te maken met wegwerpplastic, zoals mondmaskers en -verpakkingen, zeker nu we de psychologische voordelen van leven in de natuur herontdekt hebben.

Gerelateerde SDG’s:

Motto: We zijn de steun waarop je kan rekenen

We stimuleren een werkomgeving die de persoonlijke en professionele ontwikkeling ondersteunt en medewerkers eerlijk beloont.

Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van continue leermogelijkheden, door transparante prestatiebeoordeling, het ondersteunen van leefbaar loon in onze supply chain en door het aanpakken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

In COVID-tijden moeten we alles in het werk stellen om te zorgen dat medewerkers aan het werk en verloond blijven, en om hen waar nodig bijscholing en omscholing te laten volgen.

Gerelateerde SDG’s:

Motto: We werken samen aan een hoger doel

We stimuleren een werkomgeving die medewerkers het gevoel geeft dat ze een positieve bijdrage leveren aan een groter maatschappelijk, stakeholdergericht doel.

Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig stakeholders te betrekken en door ambitieuze strategische doelen te stellen om wereldwijde sociale en milieu-uitdagingen aan te pakken.

In COVID-tijden kan de zorg voor de gezondheid en het welzijn van medewerkers, klanten en andere stakeholders extra zin geven aan werk.

Gerelateerde SDG’s:

Motto: We laten de wereld achter in een betere staat dan waarin we haar gevonden hebben

We stimuleren een werkomgeving die medewerkers de kans geeft om actie te ondernemen voor het verbeteren van milieu en maatschappij.

Dit kan bijvoorbeeld door terug te geven aan de maatschappij via schenkingen voor goede doelen, door vrijwilligersprogramma’s voor medewerkers en sectoroverschrijdende partnerschappen.

In COVID-tijden ondernemen we actie om diegenen te helpen die het zwaarst door de crisis getroffen zijn. Dit zijn vaak de meest kwetsbare, achtergestelde en uitgesloten mensen in onze samenleving.

Gerelateerde SDG’s:

Heb je graag meer informatie of wil je dat we deze Goed Werk-Doelstellingen vertalen naar jouw organisatie?